Osobnosti

 

S podporou Zuzany Roithové

Náhled
Náhled

S Ing. Janem Zasadilem spolupracuji již dlouhá léta. Konzultuji s ním odborná témata k ochraně přírody, myslivosti a  lesnictví. Je to zkušený regionální politik, který svůj kraj zná a ví, co potřebuje.

 

V Senátu s Petrem Pithartem

Jan Zasadil, Petr Pithart
Jižní Čechy nesmějí přijít o Šumavu, ani my ostatní ne! Vítám proto kandidaturu lesníka Jana Zasadila. Zachovalá krajina jižních Čech
nesmí být místem nezodpovědných experimentů ekologických či energetických. Je nejvyšší čas! Úrodná půda nám ubývá před očima! Volte nejen rozumem, ale i srdcem. Venkovská krajina jižních Čech nechť zůstane i nadále nejzachovalejším kusem České republiky.
 
To Vám doporučuje senátor Petr Pithart,
bývalý předseda vlády a místopředseda Senátu.
 

Ing. Jiří Kasina, šéfredaktor časopisu myslivost

Náhled"Znám Ing. Jana Zasadila již řadu let jako člověka, který vždy vyšel vstříc při pořádání různých mysliveckých akcí. Společně s Ing. Václavem Kasalem stál například u zrodu dnes již tradičních Národních mysliveckých slavností (zpočátku Ohradské slavnosti), které se každoročně pořádají na zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Společně jsme organizovali již vícekrát Národní soutěž ve vábení jelenů a dvakrát i Mistrovství Evropy ve vábení jelenů, Ing. Zasadil vždy přistupoval k úkolům nesmírně vstřícně a kamarádsky, ale přitom naprosto profesionálně a zodpovědně. Měl jsem možnost být i několikrát  účasten jím svoleného hodnocení špičkových jeleních a jiných trofejí, v minulosti několikrát svolal mezinárodní hodnotitelskou komisi trofejí CIC při příležitosti bodování význačných trofejí a národních rekordů (dva národní rekordy jelena uloveny v Poněšické oboře). Průběh bodování i doprovodný program hodnotili zúčastnění experti vždy jen na výbornou. Ing. Zasadil má podle mého názoru velký profesní rozhled v lesnictví, myslivosti, ochraně přírody a ve všech otázkách týkajících se přírody, zároveň při společenských a odborných akcích prokázal i svůj rozhled a orientaci v problémech společenských a politických. Proto podle mne svým rozhledem nejen v otázkách spojených s českou myslivostí bude dobrým zástupcem myslivců a dalších občanů Jihočeského regionu v krajském zastupitelstvu, nejen proto podporuji jeho kandidaturu."
 

Helena Faberová, emerit. ředitelka Diecézní Charity

Helena Faberov�
Ing. Jana Zasadila znám několik let. Vážím si ho pro jeho výrazné sociální cítění a jasný politický profil (nikdy nebyl „stranickým turistou“). Jsem přesvědčena, že ve svých postojích by se vždy projevoval jako křesťanský politik.
                                                                      Helena Faberová,
                                                         emerit. ředitelka Diecézní Charity
 

Hana Vacovská, ředitelka Úřadu OS ČČK v ČB

Náhled
Léta trvající spolupráci s panem Ing. Janem Zasadilem na humanitárních projektech osobně považuji za neobyčejně vstřícnou a konstruktivní, jaké si po zkušenostech velmi vážím stejně jako jejího poskytovatele.
 
            Hana Vacovská, ředitelka Úřadu OS ČČK v ČB
 

Mgr. Václav Kvítek, bývalý ředitel Mateřské školy, základní školy a střední školy pro sluchově postižené, České Budějovice

Vážení voliči,
stejně jako každý z Vás, se musím i já denně rozhodovat, co dobré udělám a pro co se rozhodnu.
Stejně jako na každém mém rozhodnutí závisí situace spjaté s mou prací ředitele školy, tak může i to Vaše rozhodnout například o udělení šance člověku, jež je osobou čestnou, vždy ochotnoou pomoci nejen nám, jež jsme měli po zdravotní stránce štěstí, ale i těm, o něž se musíme díky jejich postižení starat, pečovat o ně a neustále jim dávat pocit rovnosti. Právě takovou osobou na svém místě je kandidát Ing. Jan Zasadil. Je pro mne člověkem a svém místě, se srdcem na pravém místě, jež pomáhá jak všem kolem sebe, těm nejpostiženějším z nás dává zakusit pocitu výjimečnosti, normálnosti. Je velmi vstřícným, pracovitým a milým člověkem, jež se bez jakékoli zištnosti ochotně připojí ku pomoci občanům.
Je-li pro Vás, pro voliče, důležitá váha rozhodnutí a není Vám lhostejné, jakým směrem se budou životy Vaše, ale především Vašich potomků ubírat, dejte v letošních krajských volbách šanci tomu povolanému z nás. Inženýru Janu Zasadilovi.
 
Mgr. Václav Kvítek
bývalý ředitel školy
 

Doc. Ing. Josef Feuereisel, Ph.D.

NáhledS panem Ing. Janem Zasadilem mě pojí dlouholeté přátelství a společný zájem o myslivost. Pro jeho pevný charakter a odbornou úroveň podporuji jeho kandidaturu. Přál bych si aby se v tomto vrcholném krajském orgánu sešlo co nejvíce sympatizantů a přátel myslivosti.
Doc. Ing. Josef Feuereisel, Ph.D. Katedra ochrany lesů a myslivosti, FLD ČZU v Praze
 

Doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D.

 

NáhledPana Ing. Jana Zasadila znám řadu let, a to ještě z doby před listopadem 1989. Oceňuji jeho názorovou konzistenci a respektování tradičních hodnot, jako jsou úcta k rodině (je otcem početné rodiny) a k životu, zakotvení ve víře, schopnost pomáhat potřebným, láska k přírodě, ale i smysl pro humor. 

Doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D.

 

Z mých cest

Ing. Jana. Zasadila znám dlouhá léta. Je to pracovitý otec velké rodiny, trvalý optimista. Je to poctivý křesťan, který není spojen se žádnými kauzami. Podporuju jeho kandidaturu do krajského zastupitelstva, dávám mu svůj hlas a vyzývám k tomu i ostatní občany. MUDr. Václav Bedřich, oční lékař na penzi

Přátelské posezení s MUDr. Bedřichem